•   Sobota, 11 lipca 2020
Rekrutacja

Dlaczego warto skorzystać z usług rekrutera

Atrakcyjna praca to również coraz wyższe wymagania. Pracodawcy chcąc pozyskać jak najlepszych pracowników, muszą z jednej strony stwarzać odpowiednie warunki i środowisko pracy, z drugiej strony muszą dbać o to, by stanowisko zaproponować osobie o najlepszych predyspozycjach. Stąd procesy selekcji są coraz bardziej rozbudowane i wymagają sporego zaangażowania zarówno ze strony pracodawcy jak i kandydatów. Efektywna ocena predyspozycji zawodowych decyduje o sukcesie rekrutacji, często mierzonym poprzez wskaźniki retencji czy fluktuacji. 

W przygotowaniu do ubiegania się o interesującą nas pozycję w największym stopniu może pomóc rekruter. 

Często oferta pracy publikowana w Internecie nie w pełni oddaje charakterystykę stanowiska, nie zawsze w szczegółach mówi o etapach selekcji i kryteriach oceny. Wszystkie te informacje posiada osoba odpowiedzialna za rekrutację i selekcję i to jej zależy na wyborze najbardziej kompetentnych kandydatów. 

Redagowanie CV jest jednym z pierwszych etapów w tym procesie. Specjaliści ds. Rekrutacji i selekcji potrafią zwrócić uwagę na elementy CV, które powinny zostać doprecyzowane lub te, które należy w odpowiedni sposób zaakceptować. 

Strategia rozmowy rekrutacyjnej to kolejny element procedury selekcyjnej do której może przygotować kandydata rekruter. W wieloetapowych wywiadach istotne jest jakie osoby będą zadawały pytania: jaka jest ich specjalizacja, inaczej mówiąc jakie elementy naszego doświadczenia będą je szczególnie interesowały. Często w pierwszych etapach rozmów udział biorą specjaliści działu HR, na kolejnych przedstawiciele komórek merytorycznych lub potencjalni przełożeni. Przygotowanie się do każdej z tych opcji oraz zapoznanie się z głównymi założeniami strategicznymi dla tych rozmów może decydować o powodzeniu na tym etapie. Rekruter najczęściej chętnie odpowie na pytania: jaka będzie treść rozmowy, co będzie kluczowe na każdym z etapów, jakie kryteria będą brane pod uwagę jako priorytetowe przy ocenie. Dobre przedstawienie swoich kompetencji leży zawsze w interesie osoby obiegającej się o pracę i osób prowadzących selekcję. 

Cechy osobowości kandydatów są w wielu przypadkach również poddawane ocenie np. na podstawie testów psychologicznych; wiedza o ich charakterze może w znaczny sposób wesprzeć mentalne przygotowanie się do ich wypełnienia. 

Jeżeli w zakresie metod selekcji znajdują się również narzędzia typu assessment center, testy wiedzy lub inne, dobrze jest poprosić rekrutera o ich ogólną charakterystykę i sposób w jaki powinno się do nich przygotować. 

Pamiętać należy, że każdej ze stron zależy na w pełni zbalansowanej ocenie kompetencji kandydatów co umożliwi jak najlepsze dopasowanie ich do stanowiska i środowiska pracy. 

Zobacz również