•   Czwartek, 6 sierpnia 2020
Dla pracodawców

Formy współpracy z pracownikami zewnętrznymi


Z uwagi na zróżnicowaną charakterystykę poszczególnych stanowisk i funkcji występujących w organizacjach, pracodawcy decydują się także na różne formy współpracy z pracownikami zewnętrznymi. O ile zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, gdy pracownik realizuje zadania wewnątrz organizacji, w określonym wymiarze godzin, jest formą najbardziej standardową właśnie dla pracowników wewnątrz firmy, o tyle bardzo częstym rozwiązaniem biznesowym jest zatrudnianie pracowników zewnętrznych. I tutaj jest wiele możliwych modeli takiej współpracy, różniącej się zakresem praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Najczęściej stosowane formy to freelancing i kontrakty B2B, outsourcing czyli zakup konkretnej usługi, praca tymczasowa, czyli zatrudnienie pracownika na określony czas. Czym one się różnią? Omówimy krótko każdą z tych form współpracy.

Outsourcing – jest to ustalenie z wykonawcą usług realizacji całości lub części procesu. Najczęściej outsourcing stosuje się w zakresie procesów związanych z księgowością, rekrutacją i selekcją, informatyką. Opłacamy wtedy konkretną usługę, nie wnikając jakimi zasobami zrobi to zleceniobiorca. Bardzo istotnym elementem tutaj jest dookreślenie zakresu zadań i odpowiedzialności. 

Kontrakt B2B – zakłada współpracę z ekspertem, freelancerem w jakiejś dziedzinie. Dla freelancera wiąże się zwykle z elastycznym czasem pracy, a organizacji daje możliwość korzystania z kompetencji różnych osób, bez konieczności wiązania się z nimi na stał umową o pracę. 

Praca tymczasowa – najczęściej wykorzystywana przez firmy produkcyjne. Zatrudnianie dodatkowych pracowników w okresach urlopowych czy też w trakcie choroby pracowników pozwala na zachowanie płynności działań oraz realizowanie zamierzonych celów. Ta forma współpracy zakłada, że pracownik nie może pracować dłużej niż 18 miesięcy u danego pracodawcy. Po tym okresie wymagane jest zaproponowaniu mu umowy o pracę.

Zobacz również