•   Sobota, 11 lipca 2020
Dla pracodawców

Kiedy dać pracownikowi podwyżkę


Przyznanie pracownikowi podwyżki w niektórych firmach jest regulowane przez regulamin. W wielu jednak nie jest. Co zatem odpowiedzieć pracownikowi, który prosi o podwyżkę? Kiedy ją przyznać, a kiedy odmówić przyznania podwyżki? Jest to wyzwanie dla każdego z menadżerów. Zwłaszcza przy obecnym rynku pracy, gdzie jest wiele ofert, a zagraniczne firmy przyciągają kompetentne osoby coraz wyższymi zarobkami. Wiele firm boryka się z brakami personelu (z najnowszych danych wynika, że dotyczy to już ponad 60% firm, szczególnie produkcyjnych). Zdecydowanie koszt zatrudnienia i wdrożenia nowego pracownika jest wyższy niż przyznania mu podwyżki, jeśli jest to kilka procent jego wynagrodzenia. 

Podwyżka często nie jest uzależniona od decyzji samego menadżera. Różne osoby z organizacji są zaangażowane w proces decyzyjny regulujący przyznawanie podwyżek. Przed przyznaniem podwyżki należy przeanalizować wiele czynników. Dlatego też menadżer wcale nie musi udzielać odpowiedzi od razu po wystosowaniu przez pracownika jego oczekiwań. Warto zostawić sobie czas na to, aby przeprowadzić analizę i proces decyzyjny. Z jednej strony są to czynniki związane ze statusem finansowym firmy, jej planami, otoczeniem biznesowym. Z drugiej – te dotyczące samego pracownika, który ma podwyżkę otrzymać. Istotne jest czy realizuje on cele, czy jest zaangażowany w pracę, czy realizuje zadania dodatkowe.

Podczas samej rozmowy menadżer nie musi od razu dawać odpowiedzi. Daj sobie czas, a od pracownika pozyskaj dodatkowe informacje. Poproś go o przedstawienie argumentów dlaczego taką podwyżkę powinien otrzymać. Zanotuj je sobie, aby móc się do nich odnieść przy podejmowaniu decyzji. Okaż pracownikowi zainteresowanie i zapewnij, że jego wniosek zostanie rozpatrzony. Określ termin, w jakim może liczyć na informację zwrotną w sprawie podwyżki.

Analizując argumenty pracownika zastanów się czy są one wystarczające do przyznania podwyżki. Często są związane z krótkim zaangażowaniem np. w dodatkowe zadania. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być jednorazowa premia, która podtrzyma motywację pracownika, a nie będzie wiązała się ze stałym wzrostem jego wynagrodzenia.

Jak odmówić pracownikowi przyznania podwyżki? Przygotuj swoje argumenty, pokaż co pracownik powinien robić / zrobić, aby móc w przyszłości taką podwyżkę otrzymać. 

Zobacz również