•   Sobota, 11 lipca 2020
Prawo Pracy

Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji


Po wprowadzeniu nowych regulacji, związanych z RODO, kwestia ochrony danych w projektach rekrutacji i selekcji jest sporym wyzwaniem dla działów personalnych. Z uwagi na konieczność przetwarzania wielu różnorodnych danych, pochodzących od dużej ilości osób, jest to temat mocno wrażliwy. Nowe zasady wymuszają wdrożenie szeregu zmian w procesie rekrutacji, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania danych, wyrażania zgód na ich przetwarzanie. Brak jednoznacznych przepisów w tym względzie wywołał wiele dyskusji, a w rezultacie – opracowanie Kodeksu Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji. W kodeksie mają być zawarte dobre praktyki związane ze stosowaniem w rekrutacji przepisów prawa polskiego oraz przepisów RODO. Został on opracowany przez prawników oraz osoby, które zajmują się procesami rekrutacji od strony praktycznej. Na ten moment gotowy jest projekt pierwszej części kodeksu, a w trakcie powstawania jest druga część, która poszerzy tematykę zawartą w pierwszej. Łącznie w tworzenie projektu zaangażowanych było 80 osób.

Główne założenie osób, które tworzą kodeks, to objaśnienie pojęć, które mogą być mało zrozumiałe, są nowe lub niejasne. Niektóre aspekty jednak muszą być samodzielnie określone przez pracodawcę (jak np. zakres gromadzonych danych). Kodeks zawiera wyjaśnienia pojęć wprowadzonych do klauzuli rekrutacyjnej zgodnie z RODO, a także odpowiedzi na różnorodne pytania, które wiążą się z nowymi przepisami. Możemy się z niej dowiedzieć m.in. czy do przetwarzania określonych danych kandydata jest potrzebna jego zgoda, czy i w jakim zakresie podanie danych jest dobrowolne, w jakich przypadkach kandydat może sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych.

Kodeks zdecydowanie ułatwia firmom dopasowanie procesu do zasad wprowadzonych w RODO. Zawiera propozycje gotowych rozwiązań, typowych modeli procesu rekrutacji i selekcji, określa zasady pozyskiwania danych w procesach rekrutacji. Jest zdecydowanie wartościową pomocą przy wprowadzaniu zmian wynikających z rozporządzeń wdrożonych w maju 2019.

Zobacz również