•   Czwartek, 6 sierpnia 2020
Dla pracowników

Kompetencje miękkie w branży IT

W branży IT szczególnie cenne są konkretne umiejętności, związane ze znajomością języków programowania, biegłością ich stosowania, posiadaniem certyfikatów związanych z metodologią zarządzania (SCRUM, AGILE, inne). Jednak często okazuje się, że jest to nie do końca wystarczające, aby skutecznie radzić sobie z zadaniami w branży IT. Potrzebne są jeszcze kompetencje miękkie.

Co to są kompetencje miękkie? Są to umiejętności, które pozwalają nam na skuteczne radzenie sobie w różnych sytuacjach. Są to nasze postawy, prezentowane zachowania, predyspozycje psychiczne. To one decydują także o tym, w jakim stopniu będziemy w stanie wykorzystywać nasze kompetencje twarde (wiedzę, znajomość konkretnych metodologii) w praktyce, w zależności od napotkanej sytuacji.

Jakie kompetencje miękkie szczególnie się liczą w branży IT? Te najbardziej cenne to umiejętność radzenia sobie ze stresem, pracy pod presją czasu, asertywność i umiejętność pracy w zespole. Często ważna jest także komunikacja. 

Wiele projektów w branży IT charakteryzuje się krótkimi deadline’mi. To powoduje, że umiejętność skutecznego reagowania pomimo świadomości szybko upływającego czasu oraz działania w sposób dynamiczny i takiego organizowania pracy, aby je zrealizować jest często kluczowa dla zachowania efektywności. Wiele zadań jest realizowanych zespołowo, toteż właśnie ta umiejętność jest niejednokrotnie kluczową w branży IT. Wiele firm sprawdzą ją na etapie rekrutacji. Umiejętność podziału zadań, sprawnej komunikacji wewnątrz zespołu, wzajemnego przekazywania zadań/umiejętności i wiedzy mogą decydować o efektywności działań w firmie. Często jest to mocno zróżnicowany zespół, składający się z osób o różnych umiejętnościach, cechach charakteru, czy też budowany międzykulturowo. Dlatego też ważne jest, aby osoba pracująca w tej branży była elastyczna jeśli chodzi o współpracę z innymi osobami, potrafiła płynnie „wchodzić” w różne zespoły i skutecznie prowadzić działania w grupie.

Zobacz również