•   Sobota, 11 lipca 2020
Świat HR

Konsultant agencji rekrutacyjnej – jak wygląda jego praca


Jak wygląda praca rekrutera? Wbrew pozorom, nie jest to jedynie łączenie pracodawcy z potencjalnym kandydatem, którego rekruter poszukuje głównie przez portale społecznościowe. W zakresie unikalnych działań, będącą wartością dodaną dla klientów należy: 

1. Analiza stanowiska. Agencja rekrutacyjna często posiada wystandaryzowane narzędzia diagnozy stanowiska, np. oparte o technikę zdarzeń krytycznych. W przypadku nowych stanowisk wykorzystuje definiowanie ich poprzez wykorzystanie ekspertów własnych lub zewnętrznych. 

2. Personal Branding. Rekruterzy, szczególnie zajmujący się poszukiwaniem menedżerów i specjalistów o wysokich odpowiedzialnościach, posiadają unikalny wizerunek, często wykraczający poza granice kraju. Ze względu na migracje ekonomiczne, znaczna ilość pracowników pozyskuje wiedzę i kwalifikacje, które umożliwiają powrót do rodzinnego kraju i osiągnięcie zupełnie innego statusu niż przed migracją. Specjalizacja branżowa umożliwia rekruterowi jej penetrację w sposób niemożliwy dla pracodawcy. 

3. Selekcja. Bardzo często agencje rekrutacyjne posiadają wykwalifikowanych psychologów i narzędzia diagnostyczne, umożliwiające ocenę motywacji czy kompetencji kandydatów. Pozwala to na znaczne obniżenie ryzyka niepowodzenia w wyborach personalnych, na którym zależy każdej ze stron. 

4. Dział HR i jego wspieranie. Wiele organizacji nie posiada specjalistów z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników. Zatrudnienie takiej osoby jest nieopłacalne np. ze względu na niski poziom fluktuacji. Dobrym rozwiązaniem jest więc skorzystanie z agencji rekrutacyjnej, która pozwala na uniknięcie błędów w całym procesie i ma możliwość dotarcia do szerokiej rzeszy kandydatów w danej specjalizacji. Automatyzacja niektórych procesów (np. CV Analzator) pozwala na zaoszczędzenie dziłom HR znacznej ilości czasu poprzez przekazanie tego typu zadań administracyjnych firmie rekrutującej. 

5. Budowanie marki klienta. Skuteczność rekrutera w dużym stopniu zależy od jego umiejętności tworzenia profesjonalnego wizerunku firmy dla której pracuje. Szczególnie w warunkach polskich, ma to znaczenie gdzie statystycznie, kilkanaście procent więcej fałszywych informacji pojawia się w Internecie niż w innych krajach EU. Wiarygodne reprezentowanie klienta ma więc wpływ zarówno na procesy decyzyjne jak i dystrybuowanie informacji na rynku (referencje i rekomendacje).  

Wiele firm, posiadając własne działy HR, nawet z wyspecjalizowanymi pracownikami w dziedzinie rekrutacji i selekcji będzie korzystało w dalszym ciągu z agencji rekrutacyjnych np. ze względu na strategicznie wrażliwe informacje dotyczące poszukiwań pracowników. 

Zobacz również