•   Czwartek, 6 sierpnia 2020
Dla pracodawców

Onboarding – czym jest i jak go zaplanować

Onboarding – trudne do jednoznacznego przetłumaczenia sformułowanie, zakorzeniające się w języku korporacyjnym, podobnie jak blisko z nim związany blended learning. Wdrożenie stanowiskowe nie oddaje w pełni procesów jakie obejmują ‘wchodzenie na pokład’. Okazuje się, że poza tradycyjnym znaczeniem wdrożenia, pojawiły się znaczenia będące w bliskiej konotacji z takimi sformułowaniami jak np. lojalność pracownika czy podnoszenie wydajności. Okazuje się, że prawidłowo zaplanowany i przeprowadzony proces onboardingu może w pierwszych miesiącach pracy przynieść nawet czterdziestoprocentowy wzrost wydajności pracownika w porównaniu do tego, który był wdrażany bardziej tradycyjnymi metodami. 

Skąd bierze się ta różnica? Okazuje się, że wiele czynników ma znaczący wpływ na poziom retencji (utrzymanie pracowników w firmie) czy wydajności w pierwszych miesiącach pracy. 

1. Odpowiednie zaopiekowanie się pracownikiem powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa, lojalności i identyfikacji. Jeden ze znanych mi prezesów firmy farbiarskiej poświęcał każdemu nowemu pracownikowi czas na opowiedzenie o filozofii firmy, przejawach kultury organizacyjnej czy niuansach komunikacji. 

2. Przywództwo i jego charakter ma również jedną z dominujących ról w tym procesie. Menedżer sprawnie identyfikujący możliwe obawy, trudności adaptacyjne, będzie miał większe szanse przygotowania pracownika do nowego środowiska i środowiska do nowego pracownika. 

3. Informacje z procesów selekcji. Nie w pełni wykorzystywane źródło informacji dotyczących słabych) i mocnych stron kandydata (luk i przewag kompetencyjnych. Pozwala mocno personalizować stosowane metody wdrożeniowe, przydatne nawet w sytuacji ‘lateral hiring’. Osoby doskonale znające specyfikę pracy, branży, uwarunkowań wewnętrznych czy zewnętrznych mogą spotkać się z nowymi wartościami organizacji czy wyznacznikami kultury organizacyjnej. 

4. Blended Learning. Współczesne rozwiązania w zakresie edukacji dają ogromne możliwości podnoszenia szybkości i efektywności wdrożeń. Zastosowanie zróżnicowanych metod od dopasowanych programów e-learningowych, symulacji komputerowych, poprzez warsztaty multimendialne, trainnig & development center, szkolenie twarzą w twarz, po tradycyjne metody szkolenia na stanowisku pracy. 

5. Parametryzowanie postępów. Technokratyczny, ale w tym przypadku dość efektywny proces monitorowania tych aspektów wzajemnego oddziaływania pracownika i środowiska, który pozwala na świadome zarządzanie ewentualnymi modyfikacjami procesu onboardingu. 

Planowanie onboardingu powinno więc obejmować wiele aspektów, między innymi te wspomniane powyżej, ale w większości powinno rozpocząć się od analizy zdarzeń krytycznych, które pozwolą na identyfikację kluczowych aspektów, wymagających poświęcenia największej uwagi w czasie wdrożenia.  

Zobacz również