•   Sobota, 11 lipca 2020
Dla pracowników

Podwyżka – kiedy o nią prosić


Nowe czasy i oczekiwania rynku pracowników sugerują nowe podejście do podwyżek. I tak też się dzieje; podwyżki roczne, zgodne z poziomem inflacji czy wzrostem kwalifikacji powoli zaczynają być uzupełniane przez całkowicie nowe czynniki (akceleratory wynagrodzenia). 

Część firm, szczególnie tych wchodzących lub budujących swoją siłę na rynku, aby przyciągnąć wysokiej jakości specjalistów, oferuje atrakcyjne warunki nie tylko samego wynagrodzenia podstawowego. Dochodzą systemy benefitów, podwyżek czy systemów pracy. Niektóre firmy wprowadzają rozwiązania eksperymentalne, polegające na okresowych (np. półrocznych) podwyżkach, które pracownicy sami sobie przyznają na zasadach porozumienia między sobą. W takim podejściu ważne jest istnienie wielu sprzyjających warunków wewnątrz firmy. Do ważniejszych należy np. transparentność danych finansowych czy wysoki poziom wiedzy i świadomości pracowników w zakresie zarządzania finansami. Innym aczkolwiek zbliżonym podejściem jest rozmowa pracownika z przełożonym odnośnie oczekiwanej podwyżki. Część firm brytyjskich i nie tylko, wprowadza tego typu rozwiązania, przygotowując wcześniej pracowników do rozmów: kiedy poprosić o podwyżkę i jak powinno wyglądać planowanie rozmowy o podwyżce. Aby ten proces odbywał się w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich, dobrze jest pozyskać wiarygodne dane rynkowe, które w odpowiedni sposób uzasadnią oczekiwane zmiany wynagrodzeń. 

W innych przypadkach, bez względu na to jak wygląda system podwyżek w firmie, istnieją przesłanki do podjęcia rozmowy: 

A. Stanowisko jakie zajmuje pracownik posiada wyższą wartość rynkową niż ta wynikająca z prognoz firmy. Informacje tego typu dostarczają przeglądy płacowe, fora grup zawodowych, czy znajomi pełniący podobne stanowiska z podobnymi zakresami obowiązków. 

B. Rekruterzy oferują atrakcyjniejsze zarobki na podobnych stanowiskach. 

C. Zmienił się charakter odpowiedzialności lub zakresu zadań na stanowisku, co nie zostało dostrzeżone przez menedżera i w konsekwencji ujęte w systemie przeszeregowania (system podwyżek). 

D. System zarządzania wynagrodzeniami nie jest aktualizowany do realiów rynkowych, polityka płacowa uległa zamrożeniu (świadomie lub poprzez zaniedbanie). 

E. Przyjmowani nowi pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie niż pracownicy pełniący w firmie te same obowiązki od lat.  Jak wynika z analiz prowadzonych poprzez wywiady bezpośrednie oraz badania opinii pracowniczych, mimo obowiązujących klauzul poufności dotyczących wynagrodzeń, w niewielu procentach organizacji udaje się utrzymać je w tajemnicy. Stąd też częste objawy demotywacji pracowników zderzających się z tym problemem. 

Odpowiadając na pytanie ‘kiedy prosić o podwyżkę’, można zasugerować, że w każdym z wyżej przedstawionych przypadków. Ważne jednak jest aby pamiętać o adekwatnych argumentach, im bardziej bazują na twardych danych, tym lepiej. Rozmowa o podwyżce w takiej sytuacji z pewnością będzie satysfakcjonująca dla pracownika i menedżera, któremu powinno zależeć na utrzymaniu i rozwijaniu efektywnych zespołów. 

Zobacz również