•   Czwartek, 6 sierpnia 2020
Rekrutacja

Rekrutacja pracowników dojrzałych


Jak powiedział mój znajomy 50+, starsi podejmują takie same ryzyka jak młodzi, tylko więcej czasu im to zajmuje. I to chyba prawda. Warto przyjrzeć się jak w stereotypach i faktach wygląda grupa 50+ wśród pracowników. Jakie są fakty? Donald Trump (73), Nancy Pelosi (79) rządzi Izbą Reprezentantów,  o prezydenturę walczy (kiedy piszę te słowa) Joe Biden (77) czy Berni Sanders (78). Idąc dalej tropem amerykańskim, ponad 30% osób w wieku 65-69 lat blokuje etaty młodszym pracownikom a 20% pomiędzy 70 a 74 rokiem życia. Działa więc powiedzenie Benjamina Franklina: „Nie starzeje się ten, kto n ie ma czasu.”. Kilka stereotypów należałoby więc opisać:

1. Koszt pracy jest większy? Biorąc pod uwagę oczekiwania osób bardziej doświadczonych (często koreluje to z wiekiem), są one rzeczywiście większe. Jednak bez względu na grupę wiekową, osoby z większym dobrym doświadczeniem prawie zawsze mają wyższe oczekiwania. Analizując poziom fluktuacji, zmniejsza się on w grupach 50+ nawet kilkukrotnie w porównaniu do grupy w przedziale wiekowym 20-25 lat. Starsze osoby rzadziej wykazują chęć zmiany zatrudnienia (badania CBOP: Zadowolenie z pracy i mobilność zawodowa.). Ma to również związek z faktem, że pracownicy w grupie osób w wieku 55-64 lata wykazują wyższy poziom zadowolenia z pracy. Koszty fluktuacji są w dzisiejszej rzeczywistości znaczącym czynnikiem wpływającym na siłę finansową i nie tylko. 

2. Obniża się aktywność zawodowa? Biorąc pod uwagę fakt, że czynniki demograficzne takie jak wydłużająca się średnia życia czy zmieniające się struktury społeczne, można z dużym prawdopodobieństwem zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian w tej dziedzinie. Coraz więcej dzisiejszych dwudziestolatków będzie przeżywało szczyt swoich możliwości zawodowych właśnie po 50 roku życia. Decydującymi są tutaj nie tylko czynniki demograficzne, ale również zmieniający się styl życia.

3. Zmniejszają się możliwości intelektualne? Zależy które. Niektóre z funkcji poznawczych rzeczywiście ulegają osłabieniu (degeneracja neuronalna), ale za to inne wzmocnieniu. Dodatkowo działa Efekt Flynna – utrzymujący się od dawna trend do zwiększania wyników w testach inteligencji w każdym przedziale wiekowym. Wpływają na to takie czynniki adaptacyjne jak konieczność utrzymywania i rozwijania funkcji poznawczych do późnych lat (wzrost dopływu informacji), czy nawyki żywieniowe pozwalające na coraz lepszy metabolizm. 

4. Rozwiązywanie problemów? Badania realizowane w projekcie The Cogito Study pokazały na dwóch grupach badanych, że starsi pracownicy są bardziej spójni i konsekwentni,  wykorzystują bogactwo doświadczenia.  

5. Częściej chorują? Są odporni na nowe technologie? ……. Wiele można znaleźć faktów obalających tego typu opinie. 

Jak więc widać, stereotypy w odniesieniu do dojrzałych pracowników funkcjonują, mają się bardzo dobrze, w czym nie są osamotnione. Dzielą swój los z innymi grupami; pokoleniami X, Y, Z, osobami niepełnosprawnymi itp. Z mojej praktyki doradcy zawodowego wynika, że znalezienie odpowiedniej osoby, dopasowanej kwalifikacjami i kompetencjami do oferowanego stanowiska jest w niewielkim stopniu uzależnione od tego do jakiej z grup należy kandydat. Kluczowe jest spełnianie kryteriów kompetencyjnych, na które oczywiście wpływ mają zarówno czynniki edukacyjne, doświadczeniowe jak również osobowościowe czy inne natury psychologicznej. Rozwój ekonomiczny, demografia i inne czynniki jasno pokazują, że gospodarka będzie już niedługo uzależniona od osób 50+; warto więc spojrzeć na te osoby analizując ich rzeczywiste kwalifikacje i potencjał jaki posiadają. 

Więcej na stronie http://rekrutacjahr.pl/

Zobacz również